วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปัญหาทางเพศที่ปวดใจการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหมายถึงภาวะที่อวัยวะเพศ ไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนอาจจะหลั่งเร็ว บางคนอาจจะมีอาการปวดเวลาหลั่ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่พอ อุบัติการณ์จะพบมากตามอายุกล่าวคือพบได้ร้อยละ 5 ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 40-70 ปีจะพบได้ร้อยละ 37.5โรคนี้สามารถรักษาได้หากพบปัญหาและรีบรักษา ผู้ที่มีปัญหานี้ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนมากเป็นแค่ชั่วคราว หากเป็นถาวรแสดงว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศสัมพันธ์คือ การแข็งตัวอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้น และไม่แข็งเหมือนตอนหนุ่มๆ นอกจากนั้นอาจจะต้องใช้สิ่งเร้ามากกว่าปกติ เมื่อถึงจุดสุดยอดก็ไม่เหมือนเก่า น้ำอสุจิก็น้อยกว่าเก่า ภาวะนี้จะไม่ได้หมายถึงภาวะที่ความต้องการทางเพศลดลงหรือภาวะมีปัญหาในการหลั่ง โครงสร้างของอวัยวะเพศ อวัยวะเพศของผู้ชายประกอบไปด้วยท่อสามท่อเหมือนพองน้ำเรียกว่า corpus carvernosum สองท่อวิ่งขนานกับท่อปัสสาวะ อยู่ด้านบน และ corpus spongiosum 1 ท่อวิ่งอยู่ด้านล่าง เมื่ออ่อนตัวความยาวอยู่ประมาณ 8.8 ซม.เมื่อได้รับการกระตุ้นเลือดจะเข้าท่อฟองน้ำทำให้มันสามารถขยายได้มากถึง 7 เท่าทำให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและแข็งตัวขึ้นและมีความยาว 12.9 ซม.ตราบเท่าที่ยังมีการตื่นเต้นทางเพศอวัยวะเพศก็ยังแข็งตัว แต่เมื่อมีการหลั่งเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้มีการอ่อนตัว กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง หากมีหลอดเลือดแดงแข็งเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ ภาวะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกาย ระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลาง และถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการณ์และประสบการณ์ในอดีต จิตก็เป็นเรื่องสำคัญ ใครที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักจะมีหลายสาเหตุร่วมกัน หากมีหลายสาเหตุก็จะทำให้มีโอกาศเกิดมากขึ้น ปัจจัยที่เป็นสาเหตุได้แก่ อายุ พบว่าอายุมากก็พบโรคนี้ได้เพิ่มขึ้นโดยพบว่าผู้ที่มีอายุ 40-49,50-59,60-70 ปีจะพบ ED ได้ร้อยละ 20.4,46.3,73.4 ตามลำดับ สังคมและเศรษฐกิจพบว่าผู้ที่มีรายได้สูง มีความรู้ อาชีพที่ดีจะมีปัญหา ED น้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อย โรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง โรคประจำตัวต้องเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมานานพอควรเป็นโรคที่มีผลต่อหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ กล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศสามารถทำให้โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่นโรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง atherosclerosis โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มนี้พบได้ร้อยละ 70 โรคที่สำคัญได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะจะทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศน้อยลง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานมักจะเกิดหลังจากเป็นเบาหวานแล้วประมาณ 10 ปีซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือ เส้นเลือดแข็ง ระบบประสาทอัตโนมัติ โรคต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดและอุบัติเหตุที่มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปควบคุมการแข็งตัวขององคชาต เช่นการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การได้รับอุบัติเหตุที่อวัยวะเพศ ประสาทไขสันหลัง กระเพาะปัสสาวะ กระดูกเชิงกราน อาจจะทำลายเส้นประสาททำให้เกิดกามตายด้าน การผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะ จากยาที่รับประทาน ยาหลายชนิดอาจจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง บางชนิดอาจจะทำให้เกิดกามตายด้าน พฤติกรรมการดำรงชีวิตได้แก่ การสูบบุหรี่ คนที่สูบบุหรี่จะมีการเกิด ED สูงกว่าคนไม่สูบโดยพบได้ร้อยละ 45 คนปกติพบได้ร้อยละ 35 การดื่มสุรา คนที่ดื่มสุราจะมี RD ร้อยละ 54 ซึ่งคนปกติพบได้ร้อยละ 28 การออกกำลังกายผู้ที่ออกกำลังจะพบได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย ED ที่เกิดจากจิตใจพบได้ประมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับงาน ครอบครัว ความกลัวความล้มเหลวทางเพศสัมพันธ์ หรือถูกตำหนิจากคู่ครองทำให้หมดความมั่นใจ อาการของผู้ป่วย อาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเพศมักจะมีอาการดังนี้ ไม่สามารถแข็งตัวได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่ ไม่สามารถแข็งตัวเลย หากคุณมีอาการดังกล่าวนานเกิน 2 เดือนหรืออาการเกิดซ้ำควรปรึกษาแพทย์ สาเหตุของกามตายด้าน การแข็งตัวของอวัยวะเพศต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นจากต้องมีความรู้สึกต้องการทางเพศซึ่งเกิดที่สมองได้รับการกระตุ้นซึ่งอาจจะเกิดจากรูป กลิ่น เสียง สัมผัส และจากความคิด ส่งผ่านความรู้สึกต้องการทางเพศนั้นไปยังประสาทไขสันหลังและไปกระตุ้นอวัยวะเพศทำให้เลือดไหลเข้าอวัยวะเพศ หลอดเลือดที่อวัยวะเพศต้องมีการขยายตัวเลือดจึงจะเข้าในอวัยวะเพศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นหากมีปัจจัยมากระทบกลไกทั้งสามก็จะทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งตามกลไกการแข็งตัว สาเหตุของ ED แบ่งตามกลไกการแข็งตัวได้เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ความล้มเหลวในการกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวมักจะเกิดจากจิตใจ สมอง ระบบประสาท และการขาดฮอร์โมนเพศชาย ความล้มเหลวที่เลือดแดงจะไหลเข้ามาคั่งในอวัยวะเพศ ประเภทใจสู่แต่องคชาติไม่ขยายตัวยาว ใหญ่และแข็งพอมักจะเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตมาเลี้ยงองคชาติไม่พอ ความล้มเหลวในการกักกันเลือดแดงที่ไหลเข้ามาคั่งในองคชาติแล้วค้างอยู่ได้มากพอและนานพอที่จะทำให้ องคชาตแข็งตัวเต็มที่และนานพอที่จะมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จ มักจะเกิดจากผู้สูงอายุมีพังผืดมาแทนหลอดเลือดแดง สาเหตุของ ED แยกตามระบบต่างๆ ความผิดปกติของเส้นเลือดแดง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสาเหตุสำคัญได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การฉายแสง คนที่ขี่จักรยานทางไกล ขี่มอเตอร์ไซด์ ความผิดปกติของระบบประสาท แบ่งตามระดับต่างๆได้ดังนี้ ระดับสมอง เช่นเนื้องอกสมอง โรคลมชัก อัมพาต Parkinson Alzheimer's disease ระดับไขสันหลัง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการได้รับอุบัติเหตุ ระดับเส้นประสาทและปลายประสาท สาเหตุที่พบบ่อยคือโรคเบาหวาน นอกจากนั้นยังพบได้ในผู้ที่ผ่าตัดในช่องท้อง ผ่าตัดต่อมลูกหมาก ความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ มักจะพบในผู้ที่สูงอายุ โรคเบาหวานเนื่องจากมีการแข็งตัวของหลอดเลือดดำ ความผิดปกติในระดับฮอร์โมน ผู้ที่มีฮอร์โมนเพศชายน้อยกว่าปกติมักจะมีปัญหาเรื่อง ED โดยจะมีความต้องการทางเพศลดลง แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภท คือพวกที่มีโรคทางจิตใจอยู่เก่า เช่นโรคซึมเศร้า ผู้ที่เครียด ส่วนประเภทที่สองคือพวกที่มีปัญหาทางเพศซึ่งอาจจะเกิดจากการหลั่งเร็ว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่แล้วเกิดความกังวลใจเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งออกได้ 3 ระดับคือ อาการน้อย คือสามารถมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จเกือบทุกครั้ง อาการปานกลาง คือมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จประมาณครึ่งหนึ่ง อาการรุนแรง คือมีเพศสัมพันธุ์ไม่สำเร็จ การวินิจฉัย ประวัติการเจ็บป่วย โรคที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้เป็นประจำ ความถี่ของความต้องการทางเพศ ความถี่ของการแข็งตัว ความถี่ของการหลั่ง ข้อมูลเหล่านี้คุณต้องเตรียมไว้สำหรับตอบคำถามแพทย์ การตรวจร่างกาย ลองจับอวัยวะเพศว่ามีการแข็งตัวหรือไม่หากไม่มีการแข็งตัวอาจจะหมายถึงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท มีการร่วงของขนอวัยวะเพศหรือไม่หากมีสาเหตุก็อาจจะเกิดจากต่อมไร้ท่อ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการณ์ แพทย์จะเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ น้ำตาล ไต ไขมันผลเลือดทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความต้องการทางเพศต่ำอาจจะต้องเจาะหาระดับฮอร์โมน testosterone นอกจากนั้นยังต้องสังเกตการแข็งตัวของอวัยวะเพศระหว่างที่หลับหากสามารถแข็งตัวตอนกลางคืน หรือตอนเช้ามืดแสดงสาเหตุน่าจะเกิดจากจิตใจ การรักษา การรักษาเบื้องต้นต้องกำจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด คือจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่น รับประทานอาหารที่มีกากอาหาร อาหารที่มีไขมันต่ำ ลดเกลือ งดสุรา งดบุหรี่ Psychotherapy การรักษาทางด้านจิตใจหากปัญหากามตายด้านเกิดจากทางด้านจิตใจแพทย์จะช่วยลดความกังวล การใช้ยาในการรักษา Drug Therapy มีทั้งยารับประทาน ยาฉีดหรือยาสอด Sildenafil citrate หรือชื่อในทางการค้าว่า Viagra เป็นยาที่ใช้รักษาอาการกามตายด้านตัวแรกโดยต้องรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ 30 นาที-1 ชั่วโมง ควรจะรับประทานยาตอนท้องว่าง ยาจะออกฤทธิ์นาน 4-5 ชั่วโมง จนทำให้บางคนสามารถมีเพศสัมพันธ์ตอนเช้าทั้งที่รับประทานยาตอนก่อนนอน ยานี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ที่ใช้จะต้องมีความต้องการทางเพศ ยานี้จะเพิ่มเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้นขนาดที่ใช้ 50 มิลิกรัมต่อวันไม่ควรใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน สำหรับผู้ที่มีโรคตับ ไตวาย หรืออายุมากกว่า 65 ปีอาจจะเริ่มวันละ 25 มิลิกรัมต่อวัน หากได้ผลไม่ดีและไม่มีโรคแทรกซ้อนจึงเพิ่มขนาดของยา ข้อห้ามใช้ยานี้ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจได้รับยา nitrate ไม่ควรใช้ยานี้เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำเป็นลมและเกิดอันตราย ส่วนการรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดความดันชนิดอื่นก็ไม่ส่งผลเสีย ยาในกลุ่มนี้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ Levistra ยาในกลุ่ม alpha blocker ได้แก่ yohimbine [Procomil] แต่เดิมเป็นยากระตุ้นความต้องการทางเพศ แต่ปัจจุบันทราบว่ายานี้ออกฤทธิ์ที่สมอง และขยายหลอดเลือดที่ส่วนปลาย รวมทั้งองคชาตทำให้แข็งตัวได้ ขนาดของยาที่ใช้ 18-30 มิลิกรัมให้รับประทานติดต่อกัน 1-3 เดือน แต่ต้องระวังโรคแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ปัสสาวะบ่อย Apomorphine ส่วนใหญ่ใช้ 2-4 มิลิกรัม ออกฤทธิ์ใน 10-25 นาทีใช้อมใต้ลิ้น ผลข้างเคียงของยาต่ำมีเพียงคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้น ยาฮอร์โมน testosterone เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือดต่ำ การฉีดยาเข้าอวัยวะเพศ ยาที่นิยมใช้คือ papaverine hydrochloride,phentolamine, and alprostadil ยาเหล่านี้จะทำให้หลอดเลือดขยาย ยานี้จะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากฉีดไปแล้ว 5-20 นาทีและออกฤทธิ์ได้นาน 1 ชั่วโมง ผลข้างเคียงของยาอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าโด่ไม่รู้ล้มจะทำให้เกิดอาการปวด เกิดอาการปวดบริเวณที่ฉีด เลือดออก การใส่ยาเข้าทางท่อปัสสาวะจะเริ่มออกฤทธิ์ในเวลา 8-10 นาที และอยู่ได้นาน 30-60 นาทีและต้องใช้ยางรัดไวเพื่อให้อวัยวะเพศแข็งตัวนาน ผลข้างเคียงมีการระคายเคืองต่อท่อปัสสาวะ อัณฑะ อาจจะมีเลือดออกจากท่อปัสสาวะ การใช้เครื่องสุญญากาศ Vacuum Devices โดยการใช้เครื่องสุญญากาศครอบที่อวัยวะเพศ หลังจากนั้นก็สูบอากาศให้ออกจากท่อทำให้เลือดเข้าไปในอวัยวะเพศจนอวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีจึงใช้ยางรัด การผ่าตัด Surgery ซึ่งมีการผ่าตัดได้ 3 วิธี การผ่าตัดใส่ท่อ prostheses เข้าไปในอวัยวะเพศ ท่อนี้จะต่อเข้ากับเครื่องปั้มเพื่อปั้มน้ำเข้าท่อทำให้เกิดการแข็งตัว การผ่าตัดแก้เส้นเลือดแดงอุดเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุเหมาะสำหรับคนหนุ่ม การผ่าตัดแก้หลอดเลือดดำไม่นิยมทำ ในการเลือกวิธีรักษาแพทย์จะพิจารณาจากอายุและโรคที่เป็นอยู่ หากคุณมีโรคอะไรต้องบอกแพทย์ก่อนรักษาทุกครั้งเนื่องจากมีบางภาวะที่อาจจะมีอันตรายหากมีเพศสัมพันธ์เช่น เพิ่งเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีการเต้นผิดปกติของหัวใจบางชนิด มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดซึ่งยังควบคุมไม่ได้ ความดันโลหิตที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคหัวใจวายที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคลิ้นหัวใจตีบชนิดรุนแรง

หลุด! ภาพเด็กประถมซื้อวีซีดีหนังเรตอาร์

ในโลกสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเด็กชายคนหนึ่งภายในร้านจำหน่ายวีซีดี ซึ่งภายในภาพเป็นเด็กผู้ชายชั้นประถมศึกษากำลังหยิบวีซีดีภาพยนตร์เรตอาร์ซึ่งเป็นเป็นสื่อลามกอนาจาร ขึ้นมาดูด้วยความสนใจ ภายในร้านจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์แห่งหนึ่ง ท่ามกลางลูกค้าผู้ที่มาซื้อวีซีดีภาพยนตร์เมื่อเห็นเด็กผู้ชายคนดังกล่าวจึงถ่ายภาพพร้อมทั้งนำเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์


อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เนตและผู้ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่ายวีซีดีสื่อลามกอนาจารซึ่งเข้าถึงกลุ่มวัยเด็กได้อย่างง่ายดายเลยไม่้ต้องกังวลสักนิด

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

DSI สอบลูกศิษย์ พระเณรคำ แฉยับ! ตุ๋นเงิน-มั่วสีกาดีเอสไอ สอบปากคำเครียด ลูกศิษย์ใกล้ชิด "พระเณรคำ" แฉขบวนการต้มตุ๋มเงิน สร้างพระแก้วมรกต เปิดเผยแหล่งมั่วสุมเสพยา-เสพเมถุนใหม่ที่อุบลฯ (7 ก.ค.) พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชน ภายหลังจากการสอบสวนลูกศิษย์ใกล้ชิดของ พระวีรพล สุขผล หรือ พระเณรคำ ฉัตติโก ว่า ขณะนี้มีพยานหลักฐานที่ระบุว่า พระติดตามใครบ้าง ที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงให้คนมาบริจาคเงิน เพื่อสร้างพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ ที่สุดในโลก ซึ่งพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมกันในการจัดงานต่างๆ เพื่อหลอกให้ประชาชนมาทำบุญ โดยอ้างว่าเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปรากฏว่า มีการนำเอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งซื้อรถหรูหราราคาแพง เรือยอร์ช สร้างบ้านหลังใหญ่ เป็นสมบัติส่วนตัวของ พระเณรคำ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ ยังเปิดเผยอีกว่า พยานรายนี้ยังให้การเพิ่มเติมเรื่องผู้หญิงและเปิดเผยแหล่งมัวสุมของพระเณรคำ ซึ่งใช้อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เป็นซ่องสุ่มดื่มสุรา มั่วสีกา เสพยาเสพติด และดูหนังโป๊ นอกจากนี้ ยังพบว่าการทอดกฐินทุกครั้ง พระเณรคำ จะให้พิธีกรประกาศว่าได้เงินเกินกว่าจำนวนที่ได้รับจริงทุกครั้ง เพื่อเป็นการเรียกศรัทธา และเมื่อได้รับเงินจากการทอดกฐินแล้ว ก็จะนำเอาเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากส่วนตัวของ พระเณรคำ

หลุด! ภาพเด็กประถมซื้อวีซีดีหนังเรตอาร์

ในโลกสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเด็กชายคนหนึ่งภายในร้านจำหน่ายวีซีดี ซึ่งภายในภาพเป็นเด็กผู้ชายชั้นประถมศึกษากำลังหยิบวีซีดีภาพยนตร์เรตอาร์ซึ่งเป็นเป็นสื่อลามกอนาจาร ขึ้นมาดูด้วยความสนใจ ภายในร้านจำหน่ายวีซีดีภาพยนตร์แห่งหนึ่ง ท่ามกลางลูกค้าผู้ที่มาซื้อวีซีดีภาพยนตร์เมื่อเห็นเด็กผู้ชายคนดังกล่าวจึงถ่ายภาพพร้อมทั้งนำเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เนตและผู้ที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่ายวีซีดีสื่อลามกอนาจารซึ่งเข้าถึงกลุ่มวัยเด็กได้อย่างง่ายดาย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ้นครู…………..แนว แม่ ลูก และเพื่อนๆ 1

ที่มา : http://xvdohd.com/index.php?topic=298.0

ผมอยู่คอนโดแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่ แม่ผมเป็นนักบัญชีอยู่สำนักงานกฏหมายแกทำงานอยู่ใต้คอนโดนี่เองเป็นแม่เลย สบายมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแค่ลงลิฟจากชั้น12 ลงไปก็ถึงที่ทำงานเลย ส่วนผมเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วันหยุดเสาร์อาทิยต์ก็ไม่ค่อยออกไปไหนช่วยแม่ทำงานที่แกหอบเอามาทำบ้าง หรือไม่ก็ไม่สุมหัวอยู่ห้องเพื่อนผมที่มันอยู่ชั้น 11 เพื่อนคนนี้มันชื่อ หนุ่ม บ้านมันรวยพ่อมันซื้อคอนโดให้มันเป็นของขวัญหลังเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ไอ้ นี่มันฉลาดมันให้คนมาเช่าอยู่ด้วยได้ห้องฟรีแถมได้ค่าเช่าห้องอีกต่างหาก ผมกับไอ้หนุ่มสนิทกันเพราะเคยเห็นหน้ากันบ่อยๆตอนอยู่ม.ปลาย ได้มาสนิทกันก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละ ไอ้บาสเพื่อนที่มาเช่าห้องไอ้หนุ่มอยู่ มันเรียน ม.เอกชนแถวคอนโด ไอ้นี่มันรวยเหมือนกันแต่เป็นคนประหยัดทุกบาททุกสตางค์มันคิดแล้วคิดอีกก่อน จะใช้ ผมชอบขลุกดูบอลห้องไอ้หนุ่มทุกคืนวันเสาร์ แถมห้องไอ้หนุ่มมีอะไรให้ทำเยอะ มีการ์ตูน มีเกมส์คอม หนังก็เพียบ “เฮ้ยวันนี้มีบอลคู่ไหนถ่ายวะ” “มีแต่บอลอุ่นเครื่องทีมชาติ ไม่มีถ่ายถอดวะ” ไอ้หนุ่มนั่งเล่นเกมส์คอมอยู่ “น่าเบื่อวะ “ ไอ้บาสมันหยิบหนังสือพิมพ์ฟุตบอลขึ้นมาอ่าน “ไหนเอามาดูซิ” ผมดึงตารางเตะของหนังสือพิมพ์ “เวรไม่มีจริงๆด้วย …..อือ…อือ…เฮ้ยแล้วจ้องอะไรอยู่วะ” ผมเห็นไอ้บาสมันจ้องหนังสือพิมพ์อีกฝั่งหนึ่งตาไม่กระพริบ “น่ารักทั้งนั้นเลยวะ” ไอ้บาสพูด “ไหนๆ” ผมมองไปที่รูปสาวๆน่ารักๆ อกสวยๆยืนเรียงกันเป็นตับ ของโฆษณาอาบอบนวด “อ่านว่าอะไรเนี้ย พี่เมี่ยมเพส” “อ๋อ พี่เมี่ยมเพส ใกล้ๆกับวงเวียนไง” ไอ้หนุ่มบอก “มึงเคยไปหรือ” ผมถามขึ้น “ไม่เคยไอ้บ้า หรือมึงเคย” ไอ้หนุ่มตอบกลับมา มันปิดเกมส์ไปแล้ว “กูไม่เคย” ผมส่ายหน้า “แล้วมึงละไอ้บาส อย่าบอกนะว่ามึงเคยแล้ว” ไอ้หนุ่มหันมาคุย “กูก็ไม่เคย บ้านกูห้ามเด็ดขาด” “เอาไหม ไปคืนนี้กันเดี๋ยวกูขับรถเอง” ไอ้หนุ่มเสนอขึ้นมา “เฮ้ยพูดเล่นหรือเปล่า” ผมถาม “มีส่วนลดสำหรับนิสิตด้วยวะ ต้องตัดเอาใบนี้ไป เหอะๆดีวะ” ไอ้บาสยังจ้องไปที่ภาพสาวๆเหล่านั้นตาเป็นมันส์ “ถ้าพวกมึงไปกูก็ไป” ไอ้หนุ่มพูดแบบเอาจริง ผมกับไอ้บาสมองหน้ากันเหมือนกังวลๆ แต่ผมก็อยากลองดูเหมือนกันเกิดมาไม่เคยไปที่แบบนี้เลย อยากลองสักครั้ง ไอ้บาสก็ดูเหมือนอยากไปมองน้องๆในรูปแบบอยากได้สุดๆ “เอาไงดีวะ…….ไป….กูไป” บาสตอบ “ถ้ามึงไปกูก็ไป” ผมหันไปมองหน้าไปบาส ตกลงพวกผมพวกคืนนี้จะได้ไปขึ้นครูกันครั้งแรก เพราะไม่เคยมีคนไหนมีประสบการณ์แบบนี้กันเลยสักคน ผมประหม่าๆ เพื่อนผมก็ดูตื่นเต้นๆ พวกออกจากห้องรอกันอยู่หน้าลิฟ ปิ๊งงงง ลิฟมาถึงพอดีแต่พอลิฟเปิดออกผมตกใจสะดุ้งเลย .. แม่อยู่ในลิฟยืนอยู่คนเดียว “จะไปไหนกัน” แม่ถามขึ้น “เออๆ ไปหาอะไรกินกันข้างนอกครับแม่” ผมตอบแบบลุกลี้ลุกลน “ใช่ๆครับ หาไรกินกัน” ไอ้บาสทำเสียงแบบมีพิรุท “เป็นอะไรเสียงแปลกๆ” แม่มองๆไปที่หนังสือพิมพ์ที่ไอ้บาสหนีบไว้ที่รักแร้ เห็นโฆษณาครึ่งหน้าเป็นอาบอบนวดที่พวกผมกำลังจะไป “ไปร้านไหนกัน” แม่ถามต่อ ลิฟค่อยๆเลื่อนลงไปทีละชั้น ทีละชั้น “ก็ร้าน เออ ร้าน ร้านไหนวะ” ไอ้หนุ่มหันมาถามผม “ร้านแถววงเวียนหน่ะแม่” ผมตอบลวกๆไป “มีด้วยหรือ” แม่ทำหน้าสงสัย กิ้ง โชคดีมาถึงชั้นลานจอดรถพอดี พวกผมรีบๆออกจากลิฟปล่อยให้แม่ยืนงงอยู่คนเดียวในลิฟ “เฮ้อเกือบซวย “ผมปิดประตูหลังรถ รถพวกผมลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วกำลังแล่นผ่านหน้า ร้านสะดวกซื้อ “เดี๋ยวๆ ซื้อถุงยางก่อนสิ ”ผมเอามือตบๆเบาะหน้า “นั่นสิ” ไอ้หนุ่มจอดรถหน้ามินิมาทส์และเดินเข้าไปเห็นพนักงานผู้หญิงอยู่ ไอ้หนุ่มรีบๆหยิบกล่องถุงยางสามกล่องแบบเร็วๆ ทำหน้าอายๆ รีบๆจ่ายเงินจนพนักงานทำหน้างงๆ และคว้ากล่องถุงยางรีบเดินออกมา แต่พอเดินออกมาเท่านั้นแหละแม่ผมเดินมาทางนี้เห็นพวกเราพอดี แกจ้องไปที่ถุงยางในมือไอ้หนุ่มเห็นเต็มๆ ไอ้หนุ่มรีบยัดถุงยางสามกล่องซะตุงกระเป๋ากางเกง “แม่มาซื้ออะไรหรือ” ผมถามหน้าเจื๋อนๆ “หนุ่มเมื่อกี้อะไร” แม่ทำหน้าตาขึงขังถามแบบจริงจัง “เออ…ก็….เออ…เป็น” ไอ้หนุ่มทำตาหลุกหลิกไปมาไม่รู้จะตอบยังไง “บอกความจริงแม่มานะว่าจะไปไหนกัน” แม่เดินเข้ามาใกล้พวกผมสามคนมากขึ้น “ไป…..ไป…” ผมไม่กล้าตอบ “เที่ยวผู้หญิงละสิ” แม่พูดแทงใจตรงๆ ผมเย็นวาบไปทั้งตัวไม่รู้จะแก้ตัวยังไงดีแล้ว “เออ…..อาบอบนวดต่างหากครับ” ไอ้บาสเสือกตอบแบบไม่ควรตอบออกมา “โกหกแม่แล้วคิดจะไปติดโรคกันหรือไง…..หัดคิดกันหน่อยสิ” แม่ทำหน้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเดินหันหลังเดินกลับตรงไปที่ลิฟและหายลับตาไป พวกผมได้แต่ยืนกันนิ่งๆ ผมกับเพื่อนๆยืนคุยกันสักพักแล้วก็ตกลงว่าอย่าไปเลย เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดแม่เอาไปบอกพ่อไอ้บาสด้วยฉิบหายเลยเพราะพ่อมันดุมาก ผมกับเพื่อนพากันขึ้นรถขับไปจอดไว้เหมือนเดิมและไปอยู่ห้องไอ้หนุ่มต่อ “ไม่กลับห้องหรือมึง” ไอ้หนุ่มถามผม “รอก่อน ยังไม่กล้ากลับวะ” “เอาน่า เดี๋ยวพวกเราไปขอโทษแม่มึงก็แล้วกัน” ไอ้บาสพูดเอาหนังสือพิมพ์บอลโยนไปบนโต๊ะ “พวกเรายังไม่ได้ไปสักหน่อย” ไอ้หนุ่มพูดเสริมมันหยิบถุงยางออกมาวางกองเรียงไว้ เพื่อนผมเลยพากันมาที่ห้องผมเพื่อขอโทษแม่ พอผมเปิดประตูห้องผมเข้าไปเห็นแม่นั่งอยู่ที่โซฟาห้องนั่งเล่นกอดอกทำท่าคิดมาก “แม่พวกผมอยากขอโทษ” “อือ” แม่ทำเสียงตอบกลับ “พวกผมก็ขอโทษด้วยเหมือนกัน ไอ้บาสแหละมันเป็นคนเริ่ม” ไอ้หนุ่มเอามือตบหัวไอ้บาสทีนึง “อ้าว แต่มึงเป็นคนออกปากชวนไปนะ โทษกูได้ไง” ไอ้บาสเอามือลูบๆหัวตัวเอง “แม่โกรธที่มาโกหกกัน แม่ไม่ชอบ” แม่ผมเริ่มพูดออกมา ผมกับเพื่อนหน้าจ๋อยไปตามๆกัน “โตๆกันแล้ว น่าจะคิดได้ว่าที่อย่างนั้นควรไปไม่ควรไป….แล้วไปกันมากี่ครั้งแล้วหล่ะ” แม่เลิกกอดอก เอาหลังพิงโซฟาเอนตัวไปแทน สถานการณ์ดีขึ้น “พวกผมยังไม่เคยไปกันเลยสักครั้งนะครับ เนี้ยเลยคิดจะไปขึ้นครูกันครั้งแรก” ไอ้บาสปากมันพูดตรงๆ ตรงเกินไป ผมเอาศอกสกิดให้มันอย่าพูดอะไรไปมากกว่านี้ “จริงครับแม่ ผมยืนยันได้” ไอ้หนุ่มพูดเสริม “ก็ดีไป ไปที่แบบนั้นมันเสี่ยงโรคก็รู้ๆกันอยู่นิ” แม่พูดแนะนำออกมา “โทษครับ” ผมก้มหน้ารับฟัง “อยากมากกันขนาดนั้นเชียวหรือ” แม่ทำหน้าขมึงตึง “แหะๆ ก็แค่อยากลอง” ไอ้บาสตอบ “อยากถึงขนาดกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับผู้หญิงคนไหนก็ได้เชียวหรือ ถ้าแบบนั้น มาขึ้นครูกับแม่ซะจะยังดีกว่า”แม่พูดออกมาน้ำเสียงจริงจัง “ฮะ” พวกผมทำเสียงดังออกมาพร้อมกัน “รูไหนมันก็ทำพวกเธอน้ำแตกได้เหมือนกันหมดแหละ อยากขึ้นครูกันนักไม่ใช่หรือ กับแม่ก็ได้ มีรูเหมือนกัน” แม่บอกมาจริงจัง “อะไรนะครับ” ผมทำหน้างงๆกับประโยคที่พึ่งได้ยิน ไอ้หนุ่มกับไอ้บาสก็ตะลึงๆเหมือนกัน “แต่พวกผมตั้งสามคนนะครับ แม่มีคนเดียว” ไอ้บาสพูดอย่างกับมันจะได้จริงๆอย่างนั้นแหละ “ก็มาทีละคนสิ พอเสร็จก็ให้อีกคนมาต่อ” แม่เหมือนไม่ได้พูดล้อเล่นแล้วแบบนี้ “แม่” ผมทำเสียงอึ้งๆ กับคำพูดที่ผ่านเยื่อแก้วหูผมมา

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

เรื่องที่ไม่เหมาะสมคนชอบพูดถึงกันก็คือเรื่องxxx

ท่านคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับว่าในสังคมไทยเรานี่มันแปลกมาเลยครับ เอะอะอะไรก็ไม่เหมาะสม เรื่อง xxx ก็ไม่เหมาะสม แล้วไอ้ที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหน มันคืออะไร ใครเป็นคนวัด เมืองไทยของเราเรื่อง xxx ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม แต่ผมว่ามันไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาสังคมเลยครับผม มันเป็นการปัดสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีให้เข้าไปอยู่ใต้พรมเท่านั้นครับผม แล้วมันก็เข้าไปหมักหมมกันเรื่อย ๆ เรื่องทางเพศ หรือเรื่อง xxx บางเรื่องมันก็ดูแปลก ๆ ดีครับ อย่างเช่นเรื่อง อาบ อบ นวด ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ รู้กันเลยเหรอครับว่าอาบ อบ นวด ในทุก ๆ ที่ ทุก ๆ แห่งมันก็มีการ xxx หรือค้าประเวณีกันทั้งนั้นแหละครับ แต่ผู้รับผิดชอบทำเป็นรู้ไม่ชี้ จะมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าไปเที่ยวอาบอบนวดแล้วไม่ได้ xxx กัน อีกเรื่องก็คือเรื่องการจัดเรทหนัง ก็เห็นว่าเริ่ม ๆ มีการจัดเรทกับบ้างแล้ว แต่ที่ไม่ผ่านแน่นอนนั้นก็คือเรท xxx ครับ หลายท่านรวมทั้งผม คงจะเซ็งกันไป เพราะว่าหวังเอาไว้ว่าจะมีการจัดเรทที่เป็นเรท xxx ก็อย่างว่าครับ เมืองไทยที่น่าอยู่ของเรานั้นเป็นเมืองพุทธ พุทธแบบไหนนครับ แบบมีเงินจ่ายก้ทำผิดได้ ตลกมาก ๆ เลยครับบ้านเมืองเรา ปัญหาเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราก็ไม่เคยมีท่าทีว่าจะลดลงเลยครับ มีแต่จะเพิ่มขึ้น ก็ยังจะดันทุรังบริหารจัดการกับแบบเดิม ๆ ยึดความคิดเดิม ๆ ที่มันโบราณไม่ทันโลก แล้วก็มาภูมิใจในความเป็นไทย ผู้บริหารในบ้านเมืองไม่ทราบเลยเหรอครับว่าภาพลักษณ์ของเมืองไทยในสายตาชาวโลกเป็นอย่างไร ผมถามแค่นี้ครับว่าถ้าพูดถึงพัทยา นักท่องเที่ยวต่างชาติจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกครับให้เอกระหว่างทะเลกับ xxx ผมว่าคนไทยทุกคนคงจะตอบได้ครับ

คียนี้คีย์หีที่ใครๆก็อยากได้ขึ้นอันดับหน้า 1 ของ google

ไม่รู้ว่าท่าน เคยลองค้นหาเว็บจากเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้นชื่อดังกันบ้างมั๊ยครับ ช่วงนี้ตัวผมเองก็ว่าง ๆไม่มีอะไรทำ ว่างมากว่างั้นเหอะ ก็เลยอยากที่จะทำการทดลองค้นหาคำว่า หี ดูซักหน่อยครับ อยากรู้ว่ามันจะเจอมั๊ย และถ้าเจอจะเป็นเว็บไซต์ในแนวไหน พอคีย์คำว่า หี เข้าไปปรากฏว่าเจอครับ ไม่ธรรมดาครับ เจอเว็บที่มีคำว่าหีอยู่เยอะเลยครับ ประมาณ 18 ล้านเพจ เห็นจะได้ และทุกเว็บเพจนั้นเป็นเว็บโป๊ทั้งหมดเลยครับผม นี่ถ้าผมจะเล่นคีย์เวิร์ดมาแข่งกับเว็บเพจอื่นในคีย์ หี ก็คงจะยากเย็นและลำบากอยู่ไม่น้อยเลยฮะ เริ่มแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะค้นหาเจอเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวผมลองไปดูให้ลึกกว่านี้ดีกว่าครับว่าคำว่าหีนั้น มีคนค้นหามากน้อยแค่ไหน เผื่อว่าจะได้ทำคีย์เวิร์ด หี ให้ติดอันดับในหน้าแรกได้ ...แม่เจ้า...ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าคีย์เวิร์ดคำว่า หี มีคนค้นหาเดือนนึงมากถึงห้าล้านครั้ง ยังไม่ค่อยเชื่อสายตาตัวเองครับ ก็เลยลองเช็คคำว่า หี อีกคร้งหนึ่ง ค่าก็ออกมาเท่าเดิมครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะแรงได้ขนาดนี้ ถ้าทำให้คำว่าหีมาอยู่ในอันดับ 1 ได้ ผมว่าเว็บผมต้องมีคนเข้าไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นคนต่อวันแน่ ๆ ครับ ก็อย่างว่าครับ คีย์เวิร์ด หี นั้นจะทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ได้ง่าย ๆ ซะที่ไหนกันล่ะครับ เพียงแค่ทำให้ติดหน้าแรก ติด 1 ใน 10 ผมก็ว่ายากอยู่ คงต้องปั่นกันเหนื่อยครับกว่าคีย์หีจะขึ้นมาติด 1 ใน 10 ได้